Samordnare för tvärsektoriellt arbete. Intresserad?

2018-07-06

Hälsa, trygghet och lärande inom Bildningssektorn, visst låter det bra? Bli samordnare hos oss så får du vara med och jobba gränsöverskridande mellan individ- och familjeomsorgen och skolan. Läs mer om ditt nya jobb nedan!

Bildningssektorn i Borlänge kommun rymmer skola, individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknads- och vuxenenhet. Vi tänker att tidiga insatser är avgörande för att nå en bra effekt inom social hållbarhet. Genom en väl utvecklad och fördjupad samverkan stärker vi möjligheterna att hjälpa våra unga att växa till självsäkra, kloka och trygga individer som klarar sig bra genom hela livet, från skolgång till ett liv i egenförsörjning med en god social och psykisk hälsa.

Vi ska nu sätta samman tvärsektoriella team med multikompetens där utgångspunkten är Hälsa, Trygghet och Lärande. Efter kartläggning av varje skolas unika behov och förutsättningar ska vi bilda multikompetententa team kopplade till skolan och till individen. För att göra detta möjligt söker vi nu två samordnare till Bildningssektorn för detta tvärsektoriella utvecklingsarbete. Tillsammans ska vi hitta nya effektiva metoder och arbetssätt.

Vi har modet att utveckla, har du?

ARBETSUPPGIFTER

I de multikompetenta teamen finns de resurser och den kompetens som behövs för att ge bästa möjliga stöd och insatser till både skolan och till eleven. Det handlar om ett team med multikompetens från exempelvis skola, elevhälsa, socialtjänst, hemmet/föräldrarna, fritidsgårdar, civilsamhälle osv. Teamet leds av dig, samordnaren, som agerar länk mellan skolan, kulturskola, fritidsgård, socialtjänst, näringsliv, hemmet och övriga civilsamhället.

Individen/eleven/barnet står alltid i fokus och är den styrande faktorn i arbetet på skolan och i det team som satts samman, både i undervisning och i andra aktiviteter. Teamet och samordnaren rapporterar till strateg och man har ett nära samarbete med både interna och externa aktörer.

I ett första skede är det två skolor i Borlänge som kommer ha dessa team och eftersom det här är en nyinrättad tjänst kommer du att vara med och skapa din egen roll. Som samordnare är du processledare och drivande mot målet, du är också den som samlar de aktörer som behövs för att få bästa utfall.

Nedan finner du fler spännande arbetsuppgifter i den här rollen;

• Leda regelbundna, strukturerade samverkansmöten mellan kommunal skola, elevhälsa, socialtjänst och specialistvård vid behov för att skapa förutsättningar för att fler barn och unga ska få rätt insats, på rätt nivå och i rätt tid

• Omvärldsbevakning

• Ta del av aktuell forskning inom området

• Ha en levande dialog kring erfarenheterna av samverkan och kunna visa resultat på vad det innebär för skillnad för barnet och familjen.

• Tillsammans med strateg utvärdera och utveckla teamens arbete.

• Du arbetar processinriktat med helhetssyn, med långsiktiga analyser och med kartläggning av skolans behov och förutsättningar.

• Samverkan med hälso- och sjukvårdens primärvård där tidiga insatser och stödfunktioner fungerar som en väg in.

• Men viktigast av allt; att alltid ha elevens perspektiv i samverkan med alla parter och verksamheter.

Mer information

KVALIFIKATIONER

Nu söker vi dig! Du som lyssnar och kommunicerar aktivt med alla dina samverkansparter och reflekterar över detta. För att lyckas med detta har du också en förmåga att reflektera. Det är en självklarhet för dig att skapa goda relationer då du har mycket kontakt med andra. I den här rollen är det du som ska skapa förutsättningarna för nya samverkansvägar, du behöver därför vara utvecklingsorienterad och driven.

Vi söker dig som har högskoleexamen som socionom, beteendevetare eller inom statsvetenskap, samhällskunskap eller socialt arbete. Vi ser också att du behöver ha erfarenhet från socialtjänst, socialt arbete, skola/förskola eller elevhälsa. Vi ser gärna att du har erfarenhet från samverkan eller processledning men det är inte ett krav. Har du dessutom specialpedagogisk kunskap är det ett plus. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och en förmåga att både självständigt och i team driva arbetet framåt med fokus på möjligheterna.

Den gemensamma värdegrunden utgör ledstjärnan i det dagliga arbetet:

• Jag finns här för Borlängebon

• Jag gillar utmaningar

• Jag möter varje människa med öppenhet

ÖVRIGT

För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.

Välkommen med din ansökan!

ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!

Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Kvalitetssamordnare hos Borlänge kommun, Bildningssektorn i Borlänge genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Borlänge kommun, Bildningssektorn
Borlänge
78181 Borlänge

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Lars Walterlars.walter@borlange.se

Till webb­ansökan 

Mer information