Vårdenhetschef till geriatrisk vårdavdelning Gävle

2018-02-09

Hälso- och sjukvården har cirka 5500 medarbetare inom 23 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden – Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient – så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.

Geriatrikavdelningens uppdrag är att ge avancerad medicinsk och rehabiliterande behandling till äldre patienter i länet. Behandlingen utgår ifrån ett geriatriskt helhetstänk och en personcentrerad vård med patient och anhöriga i centrum. Vi är en trevlig och relativt liten vårdavdelning med medarbetare som brinner för att ge den bästa vården för äldre, multisjuka patienter. Här arbetar bland annat specialistsjuksköterskor inom vård av äldre, geriatriker, undersköterskor, vårdplanerare, allmänsjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Vi har även tät kontakt med logoped, dietist och kurator. Vi har totalt 16 vårdplatser uppdelat på 8 medicinplatser för akuta multisjuka patienter, samt 8 rehabplatser avsedda för geriatrisk rehabilitering. Vi tar emot patienter från hela länet. Vår kompetens är efterfrågad och vi finns även på plats på akutmottagningen i det nystartade projektet Geriatrisk kompetens på Akuten. Till den geriatriska kliniken hör också minnesmottagningen i Gävle och Hudiksvall.

ARBETSUPPGIFTER

Som vårdenhetschef arbetar Du i linjeorganisation och är direkt underställd verksamhetschefen. Då rollen som vårdenhetschef är förenat med ett visst operativt ledarskap men även ett utvecklande ledarskap för enheten förväntas du agera som en förebild utifrån Region Gävleborgs gemensamma värderingar. Tillsammans med övriga vårdenhetschefer ingår Du i verksamhetsområdets ledningsgrupp, där Du har ett ansvar för helheten inom såväl verksamhetsområdet som för övrig hälso- och sjukvård inom Regionen.

I uppdraget som vårdenhetschef ingår bland annat att ha ledningsansvar för enhetens medarbetare, patientsäkerhet, produktion och verksamhetsutveckling. Du har vidare ett utpekat arbetsgivaransvar inom de områden som regleras av lagar och förordningar.

Vi söker dig som gillar utmaningar och vill jobba för framtiden. Den gemensamma målbilden är att vi är en tydlig profession med hög gemensam kompetens. Vi ger rätt insats till rätt patient vid rätt tillfälle och strävar efter att patienten ska känna sig trygg. Vi har modet att bryta mark och ligga steget före. Våra strategier är: tillgänglighet, samverkan, evidens, effektiva arbetssätt, tänka nytt och prova. Omvärldsspaning och framtidsbevakning är en självklarhet.

• Du har adekvat högskolekompetens, ledarskapsförmåga och gärna kunskap kring de målgrupper vi arbetar med.

• Meriterande är om du tidigare varit chef med personal- och budgetansvar.

Personliga egenskaper som kreativitet och flexibilitet är viktiga för att tillvarata medarbetarnas förmåga och vilja att utvecklas och kunna skapa förutsättningar för deras delaktighet i verksamhetens utveckling. Vi ställer höga krav på personlig egenskaper och lämplighet.

Enheten är en länsövergripande enhet med ungefär 35 medarbetare, sjuksköterskor och undersköterskor. Fokus i ledarskapet ligger mer på verksamhetsutveckling och daglig styrning. Du ingår i Specialmedicins ledningsgrupp med många erfarna kollegor att rådfråga vid behov. Vi samverkar med många parter eftersom innehållet på avdelningen bygger på både akut- och rehabiliterande vård.

Medarbetargruppen har en bra mix mellan medarbetare med mycket hög kompetens och yngre, nya kollegor. Rekryteringsläget är bra.

Mer information

KVALIFIKATIONER

Tidigare erfarenhet av ledande befattning inom hälso- och sjukvård är bra men inget krav. Du är en engagerad och prestigelös ledare. Du har lätt för att utveckla förtroendefulla relationer och har mycket god samarbetsförmåga. Du är en bra organisatör och har god grundstruktur som gör att du utan problem hanterar många bollar i luften samtidigt. Du motiveras av utvecklings-och förbättringsarbete. Arbetet bygger på att du känner stimulans av att verka i en miljö som präglas av helhet, samverkan och flexibilitet.

Enheten har en stor medarbetargrupp med härlig sammanhållning som vill ha en chef som är tydlig och öppen för dialog med gruppen.

ÖVRIGT

Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

-----------------------------------------------------------

Region Gävleborg använder sig av e-rekrytering.

Uppgifterna sparas enligt personuppgiftslagen (PUL) och du behöver inte fylla i dem igen om du ska söka ett jobb hos oss vid ett senare tillfälle. Däremot kan du enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill.

Alla dina ansökningar sparas under din egen inloggning på www.offentligajobb.se där du även når ditt CV. Givetvis är det bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:

Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Enhetschef, hälso- och sjukvård hos Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltning i Gävle genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltning
Rektorsgatan 1
80188 Gävle

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Annika Hillgren Mattsson, Verksamhetschef070-320 77 16annika.hillgren.mattsson@regiongavleborg.se

Till webb­ansökan 

Mer information