Sjuksköterska Allmänpsykiatri Hallsberg

2019-08-01

Vill du arbeta med Sveriges bästa team? På allmänpsykiatrin i Hallsberg arbetar vi med och för varandra där fokus ligger på att tillsammans hjälpa patienterna. Det är en tjänst som både erbjuder goda utvecklingsmöjligheter samt friskvård i det dagliga arbetet, allt för att du som medarbetare ska trivas och frodas. Vi ser fram emot din ansökan så kanske vi ses snart!

Verksamhetsbeskrivning:

Allmänpsykiatri Hallsberg i södra länsdelen finns i samma lokaler som primärvården i Hallsberg. Upptagningsområdet inkluderar Hallsberg, Kumla och Askersund som tillsammans innefattar cirka 48 000 invånare. Vi är cirka 40 medarbetare; psykologer, skötare, vårdsamordnare, arbetsterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor, psykoterapeuter, medicinska vårdadministratörer samt läkare. Allmänpsykiatri Hallsberg är en integrerad mottagning vilket innebär att vi bedömer, utreder, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar patienter med behov av specialistpsykiatrins insatser. Bredden i arbetet gör dagarna varierande och händelserika. Vi är indelade i tvärprofessionella behandlingsteam och har teamkonferenser där behandlingsfrågor kan tas upp. I arbetet ingår att samarbeta och föra en tät dialog med andra vårdgivare och myndigheter utifrån patientens behov och säkra vårdövergångar.

Vi märker att personal söker sig till vår arbetsplats i Hallsberg, kanske för att vi är en välfungerande verksamhet med struktur, och med nästan enbart fast anställd personal, utan regelbundet behov av konsulter. Vi har också rykte om oss att ha ett varmt och hjärtligt klimat bland personalen, där vi ser varandra, månar om och hjälper varandra, men samtidigt tillåts vara den man är och får utrymme att arbeta självständigt. Vi ser positivt på egna idéer till att utveckla verksamheten och provar gärna nya metoder samt samverkar med forskning. Värdegrund och bemötande är helt grundläggande bland vår personal, såväl mot kollegor som mot patienter.

Vi ser positivt på relevanta vidareutbildningar och förkovringar kopplat till yrket och vill vara en arbetsplats där du känner att du utvecklas och vill stanna kvar. Region Örebro Län erbjuder friskvårdsbidrag, vilket vi gärna ser att du använder då vi vill ha en personal som mår bra.

Arbetsuppgifter:

Arbetsuppgifterna innefattar bl a psykiatrisk omvårdnad, där det ingår att bedöma patientens behov och se vilka åtgärder som bör vidtas i varje enskilt fall. Det praktiska arbetet innebär främst läkemedelsrelaterade uppgifter både på mottagningen och i vissa fall i patientens hem, telefonrådgivning, psykoedukativa samtal och strukturerade suicidriskbedömningar. En stor och naturlig del i omvårdnadsarbetet innebär inslag av stödjande och motiverande samtal. Bedömningssamtal kan förekomma. Om kompetens finns hos den sökande kan det också bli aktuellt med andra typer av behandlingar som KBT eller liknade. En stor del av arbetet innebär ett tätt samarbete med andra aktörer/vårdgrannar samt anhöriga kring patienten. Du planerar självständigt din mottagningsverksamhet och kallar dina patienter vilket ger dig stora påverkansmöjligheter att styra över ditt arbete i samspel med andra uppdrag tillsammans med dina kollegor och chef. Du får gärna ha ett fördjupat intresse av psykos, schizofreni och neuropsykiatri i ett rehabiliterande långsiktigt perspektiv. Ett extra plus är det om du är intresserad av fysisk aktivitet och dess positiva inverkan på psykisk hälsa. Vi hoppas att du vill vara med och utveckla vår verksamhet och vara en i teamet. Vi erbjuder dig en fördjupad introduktion med goda förutsättningar att komma in i ditt arbete.

Kvalifikationer:

Legitimerad sjuksköterska. Gärna specialistsjuksköterska med inriktning psykiatri, men störst vikt läggs vid personlig lämplighet. I händelse av anställning kan specialistutbildning komma att utgöra en del i den individuella kompetensutvecklingsplanen.

Anställningsform:

Tillsvidareanställning med heltidstjänstgöring, dagtid, vardagar.

Tillträde:

Mer information

Efter överenskommelse

Upplysningar:

Ulrika Björklund, enhetschef, 076-6970404

Sari Korhonen, specialistsjuksköterska, 0582-88 143.

Fackliga företrädare:

Sari Korhonen, Vårdförbundet, 0582-88143.

Sista ansökningsdag:

2019-09-30 men intervjuer sker löpande under rekryteringen.

Ansökan ska innehålla fullständigt CV, personligt brev samt adressuppgifter.

Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Hemsida: www.orebroll.se/allmanpsykiatrisk-oppenvard

Välkommen med din ansökan!

Om organisationen:

Allmänpsykiatrisk öppenvård är en del av den specialiserade psykiatrin. Verksamheten har mottagningar i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och Örebro med enheter inom rehabilitering, affektivmottagning, traumamottagning samt en enhet för dövpsykiatri. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Tillsammans är vi runt 200 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan samt jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.

Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik och samverkan samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.

Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

Övrigt:

Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och brottsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Sjuksköterska, grundutbildad hos Region Örebro län i Hallsberg genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

Region Örebro län
Box 1613
70116 Örebro

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Björklund, Ulrika0582-880 84ulrika.bjorklund@regionorebrolan.se

Till webb­ansökan 

Mer information