Anläggningschef till Svensk Kärnbränslehantering AB

2018-01-09

Till vår anläggning söker vi nu en anläggningschef med uppgift att leda och utveckla arbetet inom SFR. Vi står inför stora och spännande utmaningar då befintlig anläggning ska fortsätta att drivas på ett säkert och effektivt sätt samtidigt som anpassningar för fortsatt drift är nödvändiga. Parallellt pågår dessutom projektering för utbyggnad av anläggningen. Som anläggningschef ingår du i driftavdelningens ledningsgrupp och du rapporterar till avdelningschef.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

• Ingå i SKB:s säkerhetsledning

• Planera, leda, utveckla och följa upp arbetet inom anläggningen

• Se till att nödvändiga resurser och kompetens finns och utvecklas

• Ansvara för ekonomisk styrning, prioritering och uppföljning av arbetet

• Samverka med SKB:s övriga anläggningar och avdelningar samt bidra i utvecklingen av SKB:s verksamhet

SKB:s ledningssystem är på svenska varför även tillräckligt goda kunskaper i svenska språket är ett krav. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll, säkerhetsprövning och drogtest genomförs inför anställning. Körkort B är ett krav.

Placeringsort

Forsmark. Resor till SKB:s olika verksamheter ingår som en naturlig del av arbetet.

I våra rekryteringsprocesser samarbetar vi med Human Resources Services inom Vattenfall.

SKB anser att etnisk och kulturell mångfald samt jämn könsfördelning bidrar till verksamhetens utveckling.

Till säljare för rekryteringstjänster: Vi har en medveten rekryteringsstrategi och önskar ej kontakt gällande förslag till rekryteringslösningar.

Välkommen med din ansökan, CV och personligt brev, senast den 28 januari 2018 via skb.se. Urval sker löpande under rekryteringsprocessen.

Vi ser fram emot din ansökan!

Brinner du för säkerhetsfrågor? Vill du vara med och utveckla en driftverksamhet? Då kan du vara vår nya anläggningschef!

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har uppdraget att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö. Arbetet står under ständig granskning av myndigheter och experter. Våra ägare är de svenska kärnkraftsföretagen.

I Forsmark har SKB ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Hit skickas driftavfall från kärnkraftverken till exempel filtermassor, använda skyddskläder och verktyg. SFR tar även emot en del avfall från industri, forskning och sjukvård. Avfallet förvaras i bergrum cirka 50 meter ner i urberget.

Mer information

Din bakgrund

Vi tror att du har en teknisk högskoleutbildning alternativt motsvarande erfarenhet och kompetens. Vidare har du arbetat i ledande befattningar, gärna med erfarenhet att leda underställda chefer. Du bör ha kunskap från kärnteknisk verksamhet eller annan säkerhetskritisk verksamhet.

För att förstå anläggningens behov och nödvändiga prioriteringar är du en person med god förmåga att se helheter och sammanhang. Du är en god beslutsfattare och säkerställer att fattade beslut genomförs. Vidare är du lyhörd, du skapar engagemang och delaktighet genom ditt ledarskap och du har förmågan att skapa förtroende och leda i en föränderlig miljö.

Stor vikt läggs vid din förmåga att aktivt verka och bidra till samverkan inom företagets samtliga verksamheter med hänsyn tagen till att kompetens och resurser finns spridd på olika platser. God kommunikativ förmåga i både tal och i skrift är en förutsättning.

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har uppdraget att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö. I dag driver vi två anläggningar, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark och Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Vi planerar också att bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och har ansökt hos myndigheterna att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall för att kunna ta emot rivningsavfall från nedlagda svenska kärnkraftverk. Läs gärna mera på skb.se.

Ansökan

Du ansöker till jobbet som Platschef, anläggning hos VATTENFALL AB i Östhammar genom att kontakta företaget på något av följande sätt.

VATTENFALL AB
Vattenfall AB
16956 Solna

Telefonnummer: 087395000

Om du har frågor angående detta extrajobb kan du kontakta någon personerna i tabellen nedan för mer information.

NamnTelefonnummerMobilnummerEpost
Susanne Andersson0491-76 36 78

Till webb­ansökan 

Mer information