Jobb inom sjukvården i Umeå

Letar du efter jobb inom sjukvården i Umeå? Vi hjälper dig hitta sjukvårdsjobb i Umeå direkt på nätet. Aktuella jobb uppdateras dagligen!


Arbetsterapeut, Neurorehab dagvård, Umeå

2018-10-19

Västerbottens läns landsting, Neurorehabilitering Umeå söker arbetsterapeut i Umeå

Västerbottens läns landsting, Neurorehabilitering Umeå

Psykolog, Psykiatricentrum Umeå, Affektiv mottagning

2018-10-19

Västerbottens läns landsting, Affektiv mottagning söker psykolog i Umeå

Västerbottens läns landsting, Affektiv mottagning

Sjuksköterska, Psykiatricentrum VB Umeå, Rättspsykiatrisk avdelning

2018-10-19

Västerbottens läns landsting, Psykiatrisk klinik Umeå söker sjuksköterska, grundutbildad i Umeå

Västerbottens läns landsting, Psykiatrisk klinik Umeå

Kurator till Neurorehab NUS i Umeå

2018-10-19

Västerbottens läns landsting, Neurorehabilitering Umeå söker sjukhuskurator i Umeå

Västerbottens läns landsting, Neurorehabilitering Umeå

Förste forskningsingenjör inom medicinsk ultraljudsavbildning

2018-10-18

Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper söker fysiker i Umeå


Skolsköterska till gymnasieskolans Elevhälsa

2018-10-18

Umeå kommun, Utbildning, Elevhälsan söker barnsjuksköterska i Umeå

Umeå kommun, Utbildning, Elevhälsan

Attendo Umeå söker Undersköterska/vårdbiträde

2018-10-18

Attendo söker undersköterska, hemtjänst och äldreboende i Umeå


Sjuksköterska natt, Urologen/gyn avd. Kirurgcentrum, Umeå

2018-10-18

Västerbottens läns landsting, Kirurgcentrum Västerbotten söker sjuksköterska, grundutbildad i Umeå

Västerbottens läns landsting, Kirurgcentrum Västerbotten

Biomedicinsk analytiker, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Umeå

2018-10-18

Västerbottens läns landsting, Laboratoriemedicin VB söker biomedicinsk analytiker i Umeå

Västerbottens läns landsting, Laboratoriemedicin VB

Lärare yrkessvenska

2018-10-18

Kompetenslaget Norr AB söker modersmålslärare i gymnasiet i Umeå

Kompetenslaget Norr AB

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot onkologi

2018-10-17

Umeå universitet, Medicinska fakulteten söker molekylärbiolog i Umeå


Medicinsk sekreterare till Holmsund – Obbola hälsocentral

2018-10-17

Västerbottens läns landsting, Holmsund HC söker läkarsekreterare/vårdadmin/medicinsk sekreterare i Umeå

Västerbottens läns landsting, Holmsund HC

Undersköterska, Anestesimottagningen AnOpIVA Västerbotten i Umeå

2018-10-17

Västerbottens läns landsting, Anestesi-operation Umeå söker undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning i Umeå

Västerbottens läns landsting, Anestesi-operation Umeå

Medicinteknisk ingenjör, Medicinsk teknik Umeå

2018-10-17

Västerbottens läns landsting, Medicinsk teknik söker civilingenjör, medicinsk teknik i Umeå

Västerbottens läns landsting, Medicinsk teknik

Sjuksköterska, Psykiatricentrum VB Umeå, Vårdavdelning 2

2018-10-17

Västerbottens läns landsting, Psykiatrisk klinik Umeå söker sjuksköterska, grundutbildad i Umeå

Västerbottens läns landsting, Psykiatrisk klinik Umeå

HR-systemledare, Umeå

2018-10-17

Västerbottens läns landsting, HR stab söker hr-specialist/hr-adviser i Umeå

Västerbottens läns landsting, HR stab

HR-partner, Umeå

2018-10-16

Västerbottens läns landsting, HR stab söker hr-specialist/hr-adviser i Umeå

Västerbottens läns landsting, HR stab

Personlig handläggare inom assistansersättning i Umeå

2018-10-16

Försäkringskassan söker personlig handläggare, försäkringskassa i Umeå

Försäkringskassan

Sjuksköterska till Lungmottagningen, Medicincentrum, Umeå

2018-10-16

Västerbottens läns landsting, Medicincentrum mottagning Umeå söker sjuksköterska, grundutbildad i Umeå

Västerbottens läns landsting, Medicincentrum mottagning Umeå

Psykolog leg, Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård i Umeå

2018-10-15

Västerbottens läns landsting, Barnhälsovård VB söker psykolog i Umeå

Västerbottens läns landsting, Barnhälsovård VB

Mer information